Odměna notáři při dědickém řízení – kolik zaplatíte?

3 min.

Vypořádáváte dědictví? Spočítejte si v naší kalkulačce, kolik zaplatíte za služby notáře během dědického řízení.


Práce notáře je nedílnou součástí každého dědického řízení. Po úmrtí blízké osoby je to právě on, kdo proces vypořádání dědictví řídí, shromažďuje všechny podstatné informace, chystá soupis majetku a podobně. Za tuto práci mu ze zákona náleží odměna, které se jako dědic nevyhnete. 

Jak se počítá výše odměny notáře?

Mechanismus výpočtu je jednoduchý a vychází z vyhlášky: 196/2001Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory ve znění novely č. 341/2020 Sb.: 1.1.2021.

Jednoduše se dá říct, že výše odměny se počítá jako určitá procentuální část z hodnoty dědictví. Kalkulačka výše vám částku spočítá během vteřiny. Čím vyšší je hodnota zděděného majetku, tím je procentuálně nižší odměna notáře.

Kolik zaplatím notáři?

Příklad:

Pokud dědíte byt v hodnotě 3 000 000 Kč, odměna notáře se vypočítá takto:

2 % z prvních 500 000,- je 10 000 Kč
0,9 % z částky nad 500 000,- do 1 000 000,- je 4 500 Kč
0,5 % z částky nad 1 000 000,- do 3 000 000,- je 10 000 Kč

10 000 Kč+ 4 500 Kč +10 000 Kč = 24.500 Kč

K částce je ještě potřeba připočíst DPH ve výši 21 %.

Hodnota pozůstalosti Odměna notáře
0 až 500 000 Kč 2 % (ale nejméně 2 000 Kč)
500 001 až 1 000 000 Kč

0,9 % z dané částky

1 000 001 až 3 000 000 Kč 0,5 % z dané částky
3 000 001 až 30 000 000 Kč 0,1 % z dané částky
30 000 001 až 100 000 000 Kč 0,05 % z dané částky
nad 100 000 000 Kč 0 %

Podklady pro dědické řízení

Notář si od vás během dědického řízení vyžádá podklady. Pokud je součástí majetku nemovitost, bude po vás chtít její ocenění. HYPOX vám ho připraví do 5 minut online, za nižší cenu než realitní kanceláře a se 100% zárukou spokojenosti.